ul. Podchorążych 15a, 68-200 Żary
+48 609 192 346
self-psycholog@wp.pl

EEG-Biofeedback – droga do samoregulacji mózgu

Created with Sketch.

EEG-Biofeedback – droga do samoregulacji mózgu

Biofeedback – co to takiego?

Biofeedbackiem nazywamy metodę treningu opartą na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli dostarczania osobie poddawanej treningowi informacji zwrotnej (część „feedback”) o zmianach wartości rejestrowanych parametrów fizjologicznych (część „bio”) – częstotliwości oddechu, rytmu serca czy temperatury skóry. Gdy podczas treningu rejestrowana jest czynności bioelektryczna mózgu (EEG), mówimy o neurofeedbacku (Thompson i Thompson 2012).

Jak wynika z powyższej definicji metoda EEG-Biofeedback, czy też neurofeedback, to nic innego jak odpowiednio dopasowany do pacjenta trening fal mózgowych. Nie jest to w żadnym wypadku stymulowanie bioelektryczne. Jest to odczytywanie zapisu fal mózgowych w odpowiedzialnych m.in. za koncentrację uwagi czy relaks, oraz interpretacja ich wartości.

Biofeedback to proces, poprzez który ludzie uczą się kontroli reakcji i procesów fizjologicznych swojego ciała w celu zmniejszenia objawów choroby lub optymalizacji swojego funkcjonowania. Z powyższego zdania wynika, że metoda ta jest nie tylko sposobem leczenia niektórych objawów, ale także może być stosowana przez osoby potocznie określane jako „zdrowe” w celu poprawy swojego funkcjonowania, np. lepszego radzenia sobie ze stresem.

Dla kogo? – obszary zastosowań

Metoda EEG-Biofeedback ma zastosowanie w różnych dziedzinach, np.

  • W edukacji (trudności z koncentracją uwagi, zespoły nadpobudliwości psychoruchowej – normalizacja zapisu fali mózgowej, poprawa w zakresie samoregulacji)
  • Trening umiejętności relaksacji
  • Radzenie sobie ze stresem w celu skutecznego modyfikowania wpływu czynników zaostrzających występowanie objawów fizjologicznych (np. niektórych psychosomatycznych)
  • Zmiana schematów poznawczych będących przyczyną napięcia psychicznego
  • Poprawa wyników sportowych.

Trening Biofeedback prowadzi się zawsze w celu poprawy świadomości procesów fizjologicznych, poznawczych i emocjonalnych pacjenta. Jest to kluczowe w procesie zmiany. Zmiana jest drugim celem treningu. Polega na zbudowaniu zdolności do samoregulacji, czyli świadomego wpływania na swój stan fizjologiczny. Kolejnym celem każdej terapii jest trwałość zmiany. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy nabyte umiejętności są uogólniane w codziennym funkcjonowaniu, czyli po prostu często trenowane i wykorzystywane przez pacjenta.

Zastosowanie metody w gabinecie

Jest to metoda o bardzo szerokim zastosowaniu. Według wydanej w 2016r. Evidence-based practice in biofeedback and neurofeedback, 3rd edition. (Tan, Shaffer, Teo 2016) EEG Biofeedback osiąga stosunkowo wysoki oraz wysoki poziom skuteczności w leczeniu m.in. ADHD, depresji, epilepsji, bezsenności, zespołu stresu pourazowego (PTSD), uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Z powodzeniem jest wykorzystywany także w sporcie. Ma także pozytywny wpływ na funkcji poznawcze dzieci i młodzieży z autyzmem. Ogromną zaletą tej metody jest fakt, że nie jest ona w żaden sposób inwazyjna. Oparta jest na działaniu takim samym jak podczas badania EEG zlecanego przez lekarzy neurologów. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi możliwe jest odczytywanie bieżącego zapisu fal mózgowych oraz poddawanie ich procesowi treningu z aktywnym udziałem pacjenta. Przekłada się to korzystnie na motywację do pracy i trwałość osiąganej zmiany.