ul. Podchorążych 15a, 68-200 Żary
+48 609 192 346
self-psycholog@wp.pl

EEG – BIOFEEDBACK

Created with Sketch.

Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu klientowi informacji zwrotnej o jego stanie fizjologicznym. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez specjalistyczne systemy pobierające dane z czujników w czasie rzeczywistym. 


EEG Biofeedback (zwany też Neurofeedback) – dotyczy zmian aktywności bioelektrycznej określonych obszarów mózgu. Dzięki biologicznego sprzężeniu zwrotnemu klient może świadomie zmieniać wzorzec fal wytwarzanych w mózgu, co pozwala wpływać na jego funkcjonowanie.
Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli za pomocą modyfikacji fal mózgowych.


EEG Biofeedback łączy w sobie elementy psycho- i neurofizjoterapii. Przy użyciu zestawu komputerowego z dwoma monitorami, monitorowana jest czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym, a czynnością neurofizjologiczną mózgu osoby biorącej udział w treningu.
Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry (ustalane przez terapeutę zgodnie z potrzebami klienta) – ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów/wzmocnień (gra przebiega pomyślnie). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych.


EEG Biofeedback jest zatem techniką świadomego kontrolowania i sprzęgania funkcji fizjologicznych i psychicznych – zależnie od celu terapii. Za pomocą odpowiedniej liczby treningów można poprawić czynność bioelektryczną mózgu w pożądanym zakresie. Stwarza to duże możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych, psychosomatycznych, psychiatrycznych.


Terapia EEG Biofeedback jest skuteczna w przypadkach m.in.:

  • zaburzeń uwagi i koncentracji;
  • problemów szkolnych (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego);
  • zaburzeń zachowania;
  • trudności w radzeniu sobie ze stresem;
  • zaburzeń snu.