ul. Podchorążych 15a, 68-200 Żary
+48 609 192 346
self-psycholog@wp.pl

Psychoterapia

Created with Sketch.

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym. Ten nurt psychoterapii wywodzi się z klasycznej psychoanalizy, której elementy łączy z podejściem medycznym (psychiatrycznym).


Podejście to zakłada, że zrozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. Życiem człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, sposoby interpretowania rzeczywistości społecznej oraz wzorce relacji interpersonalnych, jakie nabywamy w dzieciństwie.
Bardzo dużą wagę przykładam do jakości relacji terapeutycznej, która jest kluczowa w leczeniu psychoterapeutycznym. Więź, relacja jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą sprzyja procesowi leczenia pacjenta, który w ten sposób nabywa korekcyjnych doświadczeń. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami. Terapeuta stawia hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta, uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dane biograficzne i dynamikę relacji terapeutycznej.


Praca terapeutyczna polega na towarzyszeniu pacjentowi oraz dostarczaniu mu nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwienie mu przeżycia korekcyjnego doświadczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej, które stanowi bazę do wprowadzania korzystnych i trwałych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.